Fortsätt till huvudinnehåll

Zinovev 100 år - och Putins tal i Valdaj

 I Valdaj i förrgår framträdde Putin med ett tal som verkligen stod i rejäl kontrast till den våldsamma inkräktare som gjort sig gällande i Ukraina sedan 2014, och särskilt sedan den 24:e Februari detta år.

Alexandr Alexandrovich Zinovev föddes idag för 100 år sedan.
Putin påminde bl. a. om honom i sitt tal i Valdaj i torsdags

    Några utdrag ur talet (kursiverat): 

... Det s.k. "Väst" , det beror naturligtvis på .. där finns ingen enhet , det är ett komplicerat konglomerat. Men inte desto mindre, vi säger så  - Väst har under de senaste åren, och särskilt under de senaste månaderna tagit en hel rad steg mot en upptrappning. Men om jag får tala för mig själv, så spelar de alltid detta spel, mot en upptrappning. Det är inget nytt. Det handlar om att de har satt igång kriget i Ukraina, om provokationerna omkring Taiwan, om destabiliseringen av världsmarknader på produktionens och energins område . Det sistnämnda gjordes förstås inte avsiktligt, inte tu tal om det, men det skedde på grund av systemrelaterade misstag. Det var de västliga makthavarnas misstag, som jag redan har sagt. Dessutom ser vi nu förintandet av den gemensamma europeiska gasförsörjningen. Det är ytterligheter, men inte desto mindre utgör vi vittnen till dessa sorgliga händelser ..

- - 

Är inte detta värt att uppmärksamma ? Putin vill vara ett vittne. Han talar om sig som ett vittne och nämner andra historiska, ryska vittnen: Alexander Solsjenitsyn, Fjodor Dostojevskij och Pusjkin. Och även om andra historiska icke-ryska personer som Cicero, Konfucius och Shakespeare.

Är han ett vittne i sina egna ögon, men inte en aktör ? Aktören som ställer till allt elände i världen är framför allt Väst med USA i ledningen ! Men Putin är ingen aktör, inte ens när det gäller kriget i Ukraina ! 

Det senaste borde utgöra ett falskt påstående.

- - 

Under 1800-talet gjorde Dostojevskij en profetisk förutsägelse , en av huvudpersonerna i romanen "Onda andar" sa:"Att utgå ifrån en obegränsad frihet medför även en obegränsad despotism" - det är vad våra västliga motståndare kommit fram till.

...   En annan rysk filosof , Alexander Alexandrovich Zinovev - hans hundraårsdag firas den 29/10 . För mer än tjugo år sedan sa han: "Den västliga civilisationens överlevnad behöver hela planeten som ett medel att existera, alla mänsklighetens  resurser". Vilket de gör anspråk på. Så är det.     ...   

Hos oss i Ryssland har det under tusen år utvecklats en unik kultur vad det gäller samverkan mellan religioner - det behöver inte ändras. Inte kristna värderingar, inte muslimska värderingar, inte judiska värderingar .. inte heller andra världsreligioners . Man måste förhålla sig med respekt till varandra . Hos oss , i flera regioner i landet, jag vet det ... folk går överallt för att fira kristna högtider , och muslimska, och buddhistiska och judiska högtider. och man gör det med behållning. Man hälsar varandra och gläds tillsammans. 

   ...   Människans natur ? .. Alla erkänner den höga värdigheten och det andliga väsendet hos människan - det är ett utomordentligt viktigt, allmänt fundament på vilket vi bygger och fortsättningsvis kommer att bygga vår framtid ..

Vilket uttalande ! Men den uppfattningen är inget som Putins soldater har visat prov på  i Bucha, och på andra platser i Ukraina.

   Traditionella värderingar är inte några slags fixerade postulat som alla måste hålla sig till. Naturligtvis inte. Hur de skiljer sig från s.k. nyliberala värderingar ligger i vart fall i att de är oupprepbara
Traditionella värderingar kan man inte ta bort. Man måste helt enkelt respektera dem. Förhålla sig varligt till vad varje folk under århundraden har valt. Så är vår förståelse av traditionella värderingar. ...Latinamerika, Afrika, Eurasien utgör grunderna för den världsvida civilisationen. Respekt för varje folks och civilisations  särart är i allas intresse. För Västs del, när Väst förlorar övertaget förvandlas det snabbt till en minoritet på världsarenan. Och, onekligen, den västliga minoritetens rätt till en egen kultur och originalitet, måste onekligen försäkras. Man måste onekligen förhålla sig även till detta med respekt. Men jag vill understryka: på lika rättigheter som för alla andra. Om de västliga eliterna menar att de kan införa i medvetandet hos "de sina" , i sitt samhälle - det är underligt tycker jag -  dessa nymodiga tendenser med tiotals olika kön och gay-parader, det må vara !  Låt dem göra vad de vill ! Men vad de inte har rätt till, det är att kräva av andra att de ska följa i samma riktning. 

Åtminstone det sista kan det ligga något i.

Vi ser att i de västliga samhällena pågår komplicerade demokratiska, politiska och  sociala processer. Det är onekligen deras interna angelägenheter. Ryssland lägger sig inte i detta och förbereder sig inte på att göra detta. Till skillnad från Väst kryper vi inte in genom en annans dörr. ...

Det finns två Väst, minst två. Dels det traditionella Väst med sina kristna värderingar, frihet för patriotism och en den rikaste kultur  - men numera finns det även muslimska värderingar, de utgör en betydande del av befolkningen i många länder i Väst, de som bekänner Islam. Detta Väst är på något vis närmare oss. Vi har mycket gemensamt, och det finns dessutom antika rötter
Men det finns ett annat Väst, ett aggressivt, kosmopolitiskt , inte verklighetstroget som framträder som ett verktyg för en liberal elit, just med sina diktat. Detta Väst kommer vi naturligtvis aldrig att böja oss för. 

Sovjetunionen föll samman, och därmed jämvikten bland de ledande geopolitiska makterna. Väst kände sig som en segrare och utropade en enpolär värld ..

- - 

När jag lyssnar på Putin, efter att ha följt händelseutvecklingen i världen under det senaste året, och sett och hört många förstahandsrapporter från krigets Ukraina, också från sådana som sedan många år är personliga bekanta till mig, får jag ett intryck som leder tankarna till Uppenbarelseboken 13:11

"..Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake "

Något av denna besynnerliga kombination gör sig gällande. Putin kanske talar som ett lamm, men följderna av hans ledarskap är allt emellanåt som en eldsprutande drake. 

Putin's tal i Valdaj har kallats för ett "tvärtomtal". 


-
Hela Putins tal utskrivet på engelska - här

Bloggat - här
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad står på Ramzan Kadyrovs telegramkonto?

 "Ramzan Kadyrov uppmanar till våd mot Sverige" enligt olika tidningsrubriker idag.      Jag vet inte om jag håller med. Han nämner inte Sverige uttryckligen  och talar inte heller direkt om våldsamma åtgärder. Han uppmanar inte till stenkastning, men klandrar världens muslimska ledare för passivitet. Han uppmanar de muslimska ledarna att agera när Koranen kränks i "vissa europeiska länder", vilket gör honom som muslim djupt upprörd.  Men OK, Kadyrovs budskap känns inte fördensskull särskilt trösterikt. Det som kommer närmast hot om våld är att han lyfter fram Putinregimens handlande i Ukraina som ett mönster för hur den västliga dekadensen ska bemötas. Det kan uppfattas som ett indirekt hot om våld, men i huvudsak är hans budskap inte riktat till västländerna utan till muslimvärldens ledare.  Detta är vad som står på hans telegramkonto - hela texten:     Idag har hela den muslimska världen stött på en icke tidigare skådad utmaning. De fortsatta aktionerna att brä

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn