Fortsätt till huvudinnehåll

"Ett hav av idéer" - men ingen ideologi !

 Är de tidigare sovjetstaterna på något vis förrådda ?

I samband med Sovjetunionens upplösning avsade sig den tidigare rådsrepubliken Ukraina sina kärnvapen. Ryssland och alla tidigare sovjetrepubliker - inklusive Ukraina - avsade sig sin statsideologi, för att omfamna friheten som Väst erbjöd. Men Väst har eventuellt missat att definiera friheten på ett övertygande vis. Vad är friheten ? Att kunna hålla pridemarscher !?

                                                            Jona och den stora fisken
 
Igår samlade den ryske utrikesministern Lavrov nya medarbetare på sitt departement, och höll ett tal till dem, där han liksom sträcker sig efter den gamla sovjetiska ambitionen att få "proletärer i alla länder" att förena sig. Och den vitryske presidenten Lukasjenko höll ett samtal med filosofen Alexander Dugin, där han konstaterade just det, att det saknas en ideologi


Lavrov, enligt Radio Svoboda:

Han sa i sitt tal att det vore meningslöst för Ryssland att bevara den diplomatiska närvaron i västländerna, som hade varit hittills. Han sa att de villkor som de ryska diplomaterna arbetar under i Väst "knappast kan kallas mänskliga". Han meddelade också att för ryska diplomater i Väst finns inte mycket att göra, eftersom Europa strävar efter att få ned samarbetet med Ryssland till ett minimum.

Lavrov sa också att Rysslands utrikespolitiska uppmärksamhet borde kopplas om till länder i den s.k. "tredje världen": Asien, Afrika, Latinamerika. "Afrika förfogar över kolossala kvantiteter naturtillgångar som ännu inte är helt exploaterade. Den stora majoriteten av länderna i Latinamerika fortsätter att inte bara underhålla relationer till oss, men är intresserade av att fördjupa dessa", underströk han.

Enligt Lavrov, skulle odlandet av nya kontakter "på bekostnad av uppmärksamhet mot det frenetiska och rasande Väst" innebära ett tillfälle att visa att Ryssland inte befinner sig i någon utrikespolitisk isolering.

Ministern berörde temat om Rysslands invasion i Ukraina. Han sa:"Det som sker i världen nu beskrev president Putin noga i sina framträdanden, inklusive hans tal under ceremonin med undertecknandet av avtalet med de fyra nya subjekten i den Ryska Federationen  - det är ett verkligt återfall i ett kolonialt tänkande, en strävan att underlägga allt och alla under sin vilja, och bevisa att "jag har hegemoni (jag syftar på våra amerikanska kolleger) jag kommer att leva efter principen att vad jag vill ha, det tar jag". 

Lavrov berättade också om "statskuppen i Ukraina, som skedde under nazistiska slagord och med SS-förtecken", och anklagade USA för att ha förberett denna statskupp.

Sergej Lavrov preciserade inte, vilka bestämda aspekter av rysk, diplomatisk närvaro i västländerna, som han aver att skära ned, om det gäller konsulär hjälp för ryska medborgare , som bor utomlands.


Lukasjenko, enligt Lenta:

Lukasjenko klagade över att vare sig Ryssland eller Vitryssland har någon ideologi

President Lukasjenko klagade över att vare sig hos Vitryssland eller hos Ryssland finns någon stats-ideologi. Han talade om detta i ett möte med filosofen Alexander Dugin, enligt "Belta"

"Och det är riktigt, du talade vid något tillfälle om stats-ideologi, om ideologi överhuvudtaget. Och om att vi inte har det. I Ryssland fattas den ännu mer. Det är också sant", sa Lukasjenko,

Han sa, att man hade erbjudit honom "ett hav av idéer", men att han hade avvisat dem alla. De framlagda förslagen passade inte, enligt presidenten "vare sig människors själar eller deras hjärtan"

Dessutom, sa Lukasjenko, att de förr hade studerat den marxist-leninistiska filosofin. "Nu har tiden gått, och det visar sig att vi har verkligen inte utformat någonting bättre. - Men marxism-leninism är illa ! säger man. Det kan vara att det är illa. Men vi har inte kommit på något bättre. Det var ett helt system av åskådningar. Det har vi inte idag", sade statschefen. 

Vitrysslands president Alexander Lukasjenko hade dessförinnan haft ett möte med den ryske filosofen och politiskt sakkunnige Alexander Dugin. Deras samtal varade i mer än två timmar.

-

Nog låter Lavrov ganska patetisk, när han talar om ett stöd för Ryssland från hela kontinenter, och söker överskyla den utrikespolitiska isolering som Ryssland faktiskt har hamnat i. Eller vad talar 143 nejröster till Rysslands annektering av Donetsk, Lugansk, Zaporizjzja och Cherson i FN:s generalförsamling om ? 143 stater av 173 röstade för den resolution, som förkastar annekteringen.

   Och Lukasjenko låter om möjligt ännu mer patetisk när han talar för behovet av  ideologi, och samtididigt tystar och fängslar  dem som både tänker och även skulle vilja tala i dagens Belarus


Vad är att göra? Måste vi inte söka efter  "Jona's tecken"  - Lukas 11:29 ?


                                                                  /  Om detsamma - på engelska, och på ryska

- -Kommentarer