Fortsätt till huvudinnehåll

"Meduza" om masskjutningen i Belgorod

Olika uppgifter sprids om en masskjutning på ett militärt övningsområde i Belgorod i Ryssland. Det lär ha varit en religiös dispyt bakom. Men något verkar behövas redas ut ytterligare. "Meduza" sammanfattade igår händelsen på detta vis:


“Om masskjutningen i Belgorod

 Det ryska försvarsministeriet informerade om 11  döda frivilliga. Enligt icke-officiella uppgifter kan antalet dödade vara dubbelt så många

 En masskjutning ägde rum på en militär övningsplats i Belgorod den 15:e Oktober. Ryska Federationens försvarsministerium hävdar att 15 personer dog och 11 blev skadade; publikationen ‘Sota’ skriver med hänvisning till ögonvittnen, att 22 dog och 16 blev skadade.

 Försvarsministeriet meddelar att under lördagen medan övningar med eldvapen pågick med deltagande av frivilliga så öppnade två medborgare ‘av vilka en kom från ett OSS-land’ eld mot den egna avdelningen. De som hade skjutit blev – enligt försvarsministeriets uppgifter – dödade. ‘Sota’s’ källa påstår , att det var tre som sköt, och en av dem sags ha flytt. Enligt icke-officiella uppgifter skedde skjutningen under den tidigare hälften av dagen; och försvarsministeriet informerade om händelsen först på kvällen.

 ‘Patriotiska’ ryska telegram-kanaler skriver, att de som sköt förmodligen hade sitt ursprung i Tadzjikistan. Men det är inte officiellt bekräftat. I September beslöt de ryska myndigheterna att i förenklad ordning erbjuda medborgarskap åt de utlänningar, som undertecknade kontrakt om tjänstgöring i Ryska Federationens försvarsmakt.    

 

Ryska försvarsministeriet karaktäriserade händelsen som en terrorhandling. Undersökningskommittéen har inte officiellt väckt något brottmål (till skillnad från undersökningar av ‘nya brott’ av den ukrainska militären). Enligt ‘Kommersant’ har dock ett brottmål väckts enligt artikeln om ‘mord’; artikeln om terrordåd ‘kan läggas till’, skriver tidningen.

 Guvernören i Belgorod , Vacheslav Gladkov, kallade det inträffade för ‘en hemsk händelse’ och sa, att ‘många inkallade har dött eller skadats’. Han underströk att det inte fanns några drabbade från själva Belgorod.

 

   På den militära övningsplatsen Soloti befinner sig mobiliserade från Brjansk – och dessa hade redan klagat över problem. Av vad som framgått från ‘Sota’s’ samtalspartner som var närvarande på platsen under tiden för dödsskjutningarna, så fanns det invånare från Brjansk bland de drabbade. I början av Oktober skrev ‘Sota’ att mer än hundra mobiliserade från Brjansk vägrade åka till Ukraina från den militära övningsplatsen Soloti, trots hotelser från ledningen; det påstås att man ville sända dem till Liman, som den ryska armén förlorade i början av Oktober.

 Den 15:e Oktober publicerades en videohänvändelse av sju kvinnor från Fokino i Brjansk-området - till Vladimir Putin, de var anhöriga till sådana  som hade mobiliserats, och enligt kvinnorna, sedan utan träning skickats till fronten, trots att de låtit sig inskrivas inte fördensskull, utan för att ‘försvara sitt eget Brjansk’. I denna videohänvändelse nämns också om officerare på militärförläggningen i Soloti, som enligt en av kvinnorna, hade hotat de mobiliserade med rättsliga påföljder för sin vägran att ‘bli kanonmat’. “

      Videon ifråga, med svenska undertexter

   

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kurajev avkragad

 Som det har lutat åt efter den under många år verksamme, rysk-ortodoxe diakonen, Andrej Kurajevs, stundtals ganska häftiga kritik mot sin kyrka, har patriark Kirill äntligen fattat sitt beslut och fråntagit honom ämbetet. Andrej Kurajev Han har inte bara fråntagits rätten att undervisa i ett teologiskt seminarium, som fallet var i början av 2014 .      Han har inte bara hotats med att hans ämbete ska tas ifrån honom, som skedde på våren 2021 . Han har fråntagits sitt ämbete - av nämnde Kirill. Publikationen " Novye Izvestija " skriver:". .den 28:e April undertecknade patriark Kirill en ukas om att frånta diakonen Andrej Kurajev hans kyrkliga ämbetstitel p.g.a. hans fortsatta 'destruktiva verksamhet' och uteblivna 'tecken på ånger'. På det viset avlägsnade den Ryskortodoxa kyrkans ledare också det anstånd som hade funnits sedan två år tillbaka ". Kurajev själv kommenterar detta bl.a. så: "Att vara i kompanjonskap med den som patriark Kirill gjo

Hövdingar till fots?

    “ Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar ” -          Pred. 10:7   Påskveckan kan bli dramatisk. Den ryske presidenten har nyligen fått över sig en arresteringsorder för den internationella krigsförbrytartribunalens räkning.  En tidigare amerikansk president kan bli  arresterad.       Metropoliten Pavel från grottklostret i Kiev har skickats i husarrest av ukrainska myndigheter i samband med en uppgörelse om rätten att uppehålla sig och fira gudstjänst i det sakrala komplexet . Besinnar någon av dem den väg som Herrarnas herre och Konungarnas konung gick, då han blev tillfångatagen i Getsemane örtagård, och en av hans lärjungar drog ett svärd och högg av den judiske översteprästens öra?   " Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sade: 'Låten det gå så långt.' Och han rörde vid hans öra och helade honom " - Luk. 22:50-51 " Och tjänarens namn

Fri eller fängslad på webben?

  Det världsvida nätet - www - lades ut för allmänt bruk av amerikanerna under 90-talets senare hälft. Efterhand har alltfler också tagit det i bruk - globalt. Ryssarna inte minst, och det på ett vis, stundtals, som kommer mig att tänka på ett ord av Lenin: "Kapitalisterna kommer själva att sälja det rep åt oss varmed vi ska hänga dem". Det är bara det att de ledande politiska krafterna i Ryssland idag inte längre är kommunister... x Panic and possibility : What workers learned about AI in 2023