Fortsätt till huvudinnehåll

Vad gäller striden mellan Navalnyj's anhängare och Alexej Venediktov ?

 

 TV-kanalen Dozjd intervjuade Alexej Venediktov, eftersom Navalnyj's vapendragare / FBK ( = "Fonden för Kamp mot Korrution" som bildats av Navalnyj)  hade infört hans namn i sin lista över "korrupta offentliga personer och krigshetsare" och för att ha gjort sig delaktig i att förfalska valresultat genom elektronisk röstning, eftersom han basade för den stab som skulle följa upp röstningen vid senaste valet till statsduman, det efter att ryska armén hade trängt in i Ukraina. 

Venediktov som var chefredaktör för "Echo Moskva" som tvingades stänga ned sin verksamhet efter den 24:e Februari, hade redan införts på en lista över "utländska agenter" av de ryska myndigheterna.

Venediktov blev tillfrågad om detta, och ansåg att Navalnyj's medarbetare ägnade sig åt bagateller och småsaker, jämfört med vad som nu sker "civila dör i Ukraina, det väntar ett eventuellt 30-årigt fängelstraff för Alexej Navalnyj", m.m. Han ansåg att han måste förhålla sig filosofiskt till att ha blivit införd på  FBK:s lista. 

Leonid Volkov - FBK - har infört...

.. Alexej Venediktov i en lista över
"korrupta offentliga personer"

  Frågan är allvarlig. Venediktov har alltså börjat höras igen i en nyöppnad nyhetskanal "Zjivoj Gvozd", och den kanalen tog efter "Dozjd" - intervjun kontakt med Ivan Zjdanov, som också förestår FBK, och ställde frågor till honom angående tillvägagångssättet mot Venediktov. Det visade sig vara en allvarlig fråga för FBK att överhuvudtaget vara verksam inom systemet - det system som råder under Putin, i detta fall särskilt representerat av den elektroniska röstningen  - eller att inte vara det.
 Visserligen har Echo Moskva betytt mycket för många, och även erbjudit FBK:s representanter en plattform att nå en miljonpublik. 

Ivan ZjdanovMen Venediktov har efter 2019 blivit för insyltad i  
systemet, menar Zjdanov. 
Kort och gott. 
Det är litet mer invecklat. Men för att bara 
presentera saken ..


Meduza mer utförligt om saken - på engelska

Kommentarer